Радио-аматерски испит

Потребан за коришћење радио-аматерске опреме јер је доказ обучености за рад на аматерским радио станицама.


Како да се учланим у клуб?