Репетитор РУ388

Радио-аматерски репетитор за локално покривање


Чланови радио клуба су изградили и поставили радио-аматерски репетитор на UHF опсегу за потребе покривања територије општине Рума и остваривање веза између ручних и мобилних станица мање снаге. Технички подаци репетитора су дати у табели испод.

Знак идентификације YU0URA
Ознака канала RU388 (RU10)
Пријемник Yaesu VX2000U
433.250 MHz
Предајник Yaesu VX2000U
434.850 MHz
PL/CTCSS: 123Hz
Пријемна Антена ГП Штап
Предајна Антена ГП Штап
Висина Антена изнад тла 30m
Надморска Висина Антена 140m
Echolink подаци: YU0URA-R / Нумерички идентификатор: 362360
Контролер репетитора Svxlink програм на BananaPI рачунару под Alpine Linux
Prikaz podataka sa prijemnika Podaci