Skip to content

Активација Врдничке куле WCA YU-00053

Влада YU7VBA, Бора YT3BBS и Филип YU3FMS су 13. Августа 2021. изашли на локацију Врдничка кула на Фрушкој гори и активирали кулу у програму “World Castles Award” i “Castles On The Air” који промовише рад из окружења замкова и утврђења.

Референца Врдничке куле је YU-00053.

Оператер је био Влада YU7VBA и активација је протекла успешно упркос лошијим условима радио пропагација.