Како се постаје радио-аматер

Да би неко стекао звање радио-аматера потребно је да прво испуни услов чланства у радио клубу и савезу радио-аматера. Затим је потребно полагати стручни радио-аматерски испит. Испит се полаже пред члановима испитне комисије Савеза Радио-Аматера Војводине или Савеза Радио-Аматера Србије и садржи питања из три области, електротехнике, међународних правила комуникација и националних правила комуникација.

Након положеног испита, кандидату се издаје диплома о положеном испиту и на основу дипломе се од РАТЕЛ-а тражи издавање радио-аматерске лиценце која важи 10 година.

За све даље информације молимо вас да нас контактирате путем телефона или електронском поштом.