Шта је радио-аматеризам

Радио-аматери пружају подршку организацијама за сврхе преношења хитних порука као и активацију у Радио Мрежи За Опасност у случајевима ванредних ситуација.

Готово сваког викенда су оргнизована разна радио-аматерска такмичења током којих радио-аматери одржавају везе са што већим бројем и што удаљенијим станицама и на тај начин увежбавају оператерске способности и усавршавају своје системе.

Експериментрисање са разним врстама преноса гласа и података путем радио таласа. Радио-аматери су и конструктори и сами праве неке своје уређаје.

Рад из природе и промоција националних паркова и паркова природе.

Радио-аматери су и конструктори и праве сами своје антене, делове, станице итд.. Увек се усавршавају у области електро технике и радио технике.