Donacije za pravna lica

Kako donirati udruženju kao pravno lice

Sklapanjem ugovora pre prenosa sredstava

Ukoliko želite da donirate udruženju kao pravno lice, pre donacije se mora sklopiti ugovor izmedju davaoca i primaoca donacije.
Ugovor definiše pod kojim uslovima se donacija daje i za koje svrhe se sredstva od donacije mogu koristiti.
Primer ugovora možete pogledati ovde a ukoliko želite i ako je potrebno možemo napraviti specifičan ugovor koji bi odgovarao i vama i nama.


Stojimo vam na raspolaganju bilo putem servisa elektronske pošte ili telefonom.