Skip to content

Радио Аматерска Мрежа за Опасност – Вежба 2021.

Радио клуб се припрема за извођење РМЗО вежбе где би клуб приказао могућности успостављања радио везе на територији општине Рума у случајевима ванредних ситуација и стања.

Радио Аматерска Мрежа за Опасност се активира у случајевима ванредних ситуација и ресурси клуба и оператери се стављају на располагање штабовима за ванредне ситуације. Циљ је успостављање канала за комуникацију и пренос порука а у циљу спашавања живота и материјалних добара док се не успоставе редовне комуникационе линије.

Као носилац телекомуникационих система и средстава радио везе радио клуб је субјекат од посебног значаја за деловање у ванредним ситуацијама и као такав дужан је да средства везе одржава у функцији и редовно тестира.

Вежба ће се састојати из неколико делова где ће бити симулирани отежана комуникација путем конвенционалних средстава везе, мобилне и фиксне телефоније и интернета, престанак снабедавања електричном енергијом и испад радио-аматерског репетитора услед једне или више удружених временских непогода.

Потпуни сценарио ће бити накнадно дефинисан као и сви механизми провере ефикасности система радио везе и успешности вежбе, као и сам датум одржавања вежбе.