Skip to content

Како постати члан клуба

Члан радио клуба може постати сваки грађанин Републике Србије, независно од година старости, који прихвата статут удружења, нормативна акта и редовно плаћа чланарину.

Ради учлањења у клуб, лице подноси писану изјаву о учлањењу Извршном одбору удружења и доказ о уплати чланарине за годину у којој се учлањује.

Чланарина на годишњем нивоу је 2000,00 РСД за пунолетна лица, 500 РСД за лица од 14 до 18 година старости и бесплатна за лица до 14 година старости.