Skip to content

Како постати радио аматер

Обзиром је фреквенцијски спектар јавно добро и ограничен ресурс, да би неко могао да користи фреквенцијски спектар мора да поседује одговарајуће дозволе које издаје РАТЕЛ (Републичка Агенција за Телекомуникације и Поштансе Услуге).

У дозволи је одређено које фреквенције неко може користити и под којим условима.

Радио-аматер може користити неколико фреквенцијских опсега у зависности од тога коју радио-аматерску класу је положио пред стручном комисијом коју чине три радио-аматера прве класе.

Постоје три класе (1. 2. и 3.) и свака носи већи број дозвољених радних опсега и мање ограничења у израченој снази (Watt-i). Диплома о положеном радио-аматерском испиту је предуслов за издавање радио-аматерске лиценце, коју издаје РАТЕЛ.

Што већа радио-аматерска класа, то је и веће знање потребно приказати на полагању.

Знање из електрике, електронике, физике, домаћих и интернационалних прописа и правила комуникација кандидат за полагање приказује на испиту који се састоји из 3 целине које обухватају наведене области.

Након успешно положеног испита кандидату се издаје диплома са којом може да тражи од РАТЕЛ-а издавање радио-аматерске лиценце и дозволе и након тога може користити радио примопредајнике у складу са својом радио-аматерском класом.