Skip to content

Ко су радио аматери

Коришћење радио фреквенцијског спектра за потребе некомерцијалне размене порука, експериментисање, радио-спорт, такмичења и комуникацију у ванредним ситуацијама.

Коришћење радио фреквенцијског спектра за потребе некомерцијалне размене порука, експериментисање, радио-спорт, такмичења и комуникацију у ванредним ситуацијама.

Кад уобичајана средства комуникација престану функционисати, овај “хоби” омогућава успостављање радио везе употребом само своје радио станице, антене и извора напајања

Кад уобичајана средства комуникација престану функционисати, овај “хоби” омогућава успостављање радио везе употребом само своје радио станице, антене и извора напајања

Радио аматери не само да користе фреквенцијски спектар за пренос гласа већ и слика, података, текста, метеоролошких података итд…

Радио аматери не само да користе фреквенцијски спектар за пренос гласа већ и слика, података, текста, метеоролошких података итд…

Омогућава успостављање радио везе преко градова, између региона, држава, континената, преко света, чак и са свемирским станицама

Омогућава успостављање радио везе преко градова, између региона, држава, континената, преко света, чак и са свемирским станицама