Skip to content

LoRaWAN мрежа

Радио Клуб СРМ ради на томе да направи и постави два LoRaWAN gateway-a на истакнуте локације у граду Руми. За ове потребе су набављена два TTGO ESP32 LoRa модула који ће радити као OneChannel gateway-i за почетак.

Шта је LoRa?

LoRa (Long Range) технологија омогућава слање мањих количина података бежичним путем са радио уређајима мале снаге а на веће даљине. То је омогућено посебним начином утискивања модулације у носећи талас. У зависности од потреба и конфигурације терена домет ових уређаја је од 1-2км у урбаним срединама (метрополе) до чак 10-15км у руралним срединама са само 100mW.

Такав уређај може имати аутономију рада од више година на једну батерију.

LoRa ради на 868MHz опсегу, уређаји су малих димензија и њихова употреба је дефинисана по режиму општег овлашћења. Што значи да свако може да је користи без претходног прибављања посебних дозвола од државних агенција, наравно поштујући правну регулацију и услове коришћења.

Примена

Примена технологије је врло шаролика и креће се од ”паметних кућа”, паметих зграда, па све до паметних градова, ефикасније управљање одношења смећа, ефикасније управљање јавном расветом, ефикасније управљање паркиралиштима, у агрокултури где се прате разни параметри земљишта, вода и ваздуха, у системима за рано упозоравање на поплаве, у индустријским постројењима итд…

Један гејтвеј може опслуживати и до чак 10.000 уређаја у кругу од 10км.

Радио клуб ради на томе да постави и одржава једну мању мрежу за почетак за потребе експериметисања свих заинтересованих грађана Руме а посебно омладине. Мрежа има даљи потенцијал развијања или се може развијати паралелна мрежа за наменску употребу за правна лица који имају потребу за мрежом а кроз такозвани “crowdfunding” или за потрeбе општине Рума.