Skip to content

Аматерски радио репетитор РУ388 (РУ10)

Чланови радио клуба су изградили и поставили радио-аматерски репетитор на UHF опсегу за потребе покривања територије општине Рума и остваривање веза између ручних и мобилних станица мање снаге.

Технички подаци репетитора су дати у табели испод.

Знак идентификацијеYU0URA
Ознака каналаRU388 (RU10)
Пријемник433.250 MHz
PL/CTCSS: 88.5Hz
Предајник434.850 MHz
PL/CTCSS: 88.5Hz
Пријемна АнтенаГП Штап
Предајна АнтенаГП Штап
Висина Антена изнад тла30m
Надморска Висина Антена140m
Echolink подациYU0URA-R / Нумерички идентификатор: 362360
Контролер репетитораSvxlink програм на BananaPI рачунару под Alpine Linux