Skip to content

LoRaWAN – The Things Network Ruma

Радио Клуб СРМ ради на томе да направи и постави два LoRaWAN gateway-a на истакнуте локације у граду Руми.
За ове потребе су набављена два TTGO ESP32 LoRa модула који ће радити као OneChannel gateway-i за почетак.

Шта су LoRa и The Things Network?

LoRa (Long Range) технологија омогућава слање мањих количина података бежичним путем са радио уређајима мале снаге а на веће даљине.
То је омогућено посебним начином утискивања модулације у носећи талас. У зависности од потреба и конфигурације терена домет ових уређаја је од 1-2км у урбаним срединама (метрополе) до чак 10-15км у руралним срединама са само 100mW.

Такав уређај може имати аутономију рада од више година на једну батерију.

LoRa ради на 868MHz опсегу, уређаји су малих димензија и њихова употреба је дефинисана по режиму општег овлашћења.
Што значи да свако може да је користи без претходног прибављања посебних дозвола од државних агенција, наравно поштујући правну регулацију и услове коришћења.


The Things Network