Skip to content

Житопромет Д.О.О

Житопромет Д.о.о. је без накнаде омогућио радио клубу да постави радио аматерски репетитор на свом објекту.