Skip to content

ParksOnTheAir [POTA] програм у Србији

У Србији је однедавно заживео програм. По узору на сличне програме и овај промовише рад из природе, увежбавање рада у ванредним ситуацијама и на истуреним локацијама са нешто другачијим правилима. Желео бих у овом тексту да се осврнем на неке од основних правила чије разумевање ће вам активацију учинити лакшом.

Пре свега, требате се сасвим једноставно регистровати на сервис.
Линк за регистрацију: https://pota.app/#/signup

Након регистрације можете активирати референцу.
Листу свих референци можете пронаћи на: https://pota.app/#/parklist

За активаторе:

 • Активатор и сва опрема морају бити у оквирима референце.
 • Не смете користити напајање из комерцијалног мрежног снабдевања.
 • Не смете бити на приватном поседу.
 • Нису вам потребни никакви физички докази да сте радили из референце. Верујемо вам на реч. Ако лажете нас лажете и себе, што је далеко горе.
 • За успешну активацију је довољно 10 веза у једном дану (00:00 – 23:59 ZULU)
 • Није битно шта радите, докле год сте у парку. Дакле ако радите нпр VHF такмичење из референце тај лог такође може да се пошаље за активацију.
 • Може се радити на клубски знак. У том случају се у лог програму у поље “operater” уписује позивни знак оператера који је тренутно за станицом. На тај начин се и клубу и оператеру признаје веза. Клубски знак мора бити регистрован на сервис и сваки оператер који ради са клубским знаком мора бити регистрован на сервис.
 • Не признају се везе преко земаљских репетитора, дигипитера итд..
 • Лог активације треба да буде у адиф формату и обавезно да садржи следећа поља:
  Date, Time, Band, Mode, Callsign.
 • Један лог може да садржи више дана.
 • Један лог по референци.
 • Назив лог фајла треба да садржи Позивни знак, референцу и датум активације. нпр: YU3FMS@YT-0001-20210130.adi
 • Лог фајл се шаље директно емаил-ом. Уколико имате цифру 1 у свом позивном знаку лог шаљете на K1@parksontheair.com itd…
 • Молимо вас да пажљиво проверите свој лог пре слања, да ли садржи сва потребна поља и да ли је назив фајла исправан.

За ловце:

Да би се оператору признала уловљена референца довољно је да активатор пошаље лог и да се лог процесира на сервису. Аутоматски добијате потврђену уловљену референцу.

Ловци не шаљу лог.

Сервис ради и уназад. Нпр: имате везу са активатором датума 2021-01-01. Активатор пошаље лог. Ви се региструјете на сервис 2021-02-02. Сервис ће аутоматски препознати ваш позивни знак и доделиће вам референцу као ловцу. Тако да, региструјте се на сервис, никад не знате шта све већ имате ”уловљено”.

Надам се да ће вам ове основне упуте олакшати активацију и учешће у програму.
За све даље информације, питања, помоћ итд можете се обратити администратору за Србију:

Филип М. Станић, YU3FMS.
yu3fms@rksrm.org.rs