Skip to content

Parks On The Air активација Фрушке горе

Чланови радио клуба су активирали POTA – Parks On The Air референцу YT-0001, Национални парк Фрушка гора. Овај радио-аматерски програм подстиче рад из природе, промоцију екологије и усавршавање радио-аматера за рад у ванредним ситуацијама на терену.

Ова активација је уједно и прва активација овог програма у Србији и радио клуб је успешно реализовао ову активност.

Председник радио клуба, Филип Станић је и регионални менаџер програма за Србију.