Pokazna vežba
"SRMZO 2023"

Radio-amaterska mreža za opasnost (RMZO) je poseban režim radio komunikacije koji uspostavljaju organizacije radio-amatera na ugroženim područjima. Kao pravna lica nosioci telekomunikacionih sistema radio klubovi su dužni da se stave na raspolaganje državi.

...
Ciljevi vežbe

Uvežbavanje rada i provera kapaciteta radio kluba za delovanje u nesrećama na području opštine Ruma i uočavanje slabih tačaka i razvoj strategije za unapredjenje kao i predstavljanje značaja radio-amatera u vanrednim situacijama.

Sredstva

Sva telekomunikaciona oprema i prateći sistemi radio veze koja će se koristiti u vežbi su vlasništvo članova radio kluba. Klub će obezbediti logističku i finansijsku podršku operaterima tokom vežbe kao i ketering za posmatrače.

TEMA: ZEMLJOTRES

Usled zemljotresa koji je uzrokovao povećan broj telefonskih poziva dolazi do opterećenja mobilne telefonije i nemogućnosti uspostave poziva. Linije fiksne telefonije su u prekidu.

  • Po naredjenju komandanta štaba za vanredne situacije aktivira se radio mreža za opasnost.
  • Uspostavlja se centar radio veze (upravna stanica) na izmeštenoj lokaciji usled opasnosti od narednih potresa i urušavanje objekata.
  • Upravna stanica rasporedjuje operatere u MZ Kraljevci i MZ Voganj.
  • Upravna stanica rasporedjuje operatere pri civilnoj zaštiti i službi hitne medicinske pomoći.
  • Rukovodi radio saobraćajem u mreži i sve poruke dostavlja štabu za vanredne situacije bilo da su na istoj lokaciji ili poprečnom radio vezom.

Primarni cilj mreže je prikupljanje i obrada poziva gradjanja za medicinsku i humanitarnu pomoć.